DEPARTMENT DIRECTORS

Низаметдинов Акромжон Аҳматович

Спорт федерацияларини координация қилиш департаменти директори

Имомхўжаев Зафар Ахбарович

Матбуот ва медиа департаменти директори

Эргашев Камолиддин Шавкатович

Маркетинг департаменти директори